Széll Kálmán tér, ötletpályázat

Az ötletpályázat azóta megvalósult célja, hogy a tér rendezetlenségére és méltatlanul rossz állapotára építészeti, városépítészeti válaszok szülessenek; a Széll Kálmán tér Budapest közlekedési rendszerében betöltött kiemelt szerepéhez és a városszerkezetben elfoglalt helyéhez méltó módon, előnyös adottságait kihasználva újjászülethessen.
Számunkra a tér rendezését segítő alapgondolatok az alábbiak voltak: Széll Kálmán tér adottságaiból, forgalmi viszonyaiból adódóan nem tud a közparkokkal konkurálni. Nagyrészt burkolt városi térként kell tovább funkcionálnia. A tér nem homogén, ennek megfelelően különböző zónákat hoztunk létre sajátos karakterrel, ezek a “szigetek”, “liget” és “védett kertek”, lásd lentebb:

  1. Ebben a szinte állandóan mozgásban lévő városi térben a megpihenés, találkozás szigeteit jelentik a kör alaprajzú kiemelt zöldfelületek, amelyek szélei egyben ülő felületek is.
  2. A tér központi eleme a liget – egy képzeletbeli kör alaprajzú terület melyet raszterbe ültetett fák jelölnek ki. Ez a találkozás, várakozás tere.
  3. A harmadik típusú téri minőség a Várfok utca rézsűje helyén valósul meg. Ez egy átmenő forgalomtól egyáltalán nem terhelt, a térre szánt funkciók „árnyékába” telepített védett tér, ahol az ember lelassulhat, töltődhet: éttermek, kávézó is.

Vérmező utca felőli meredek zöldfelületet a felfutó a burkolatsávok néhol ülőfelületekkel gazdagított vonalai teszik élővé.
Pályaművünket a bíráló bizottság IV díjjal jutalmazta.

Tervezés éve

2012

Tervező

Brósz Csaba Botond (Build Logic Kft.)

Megbízó

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Szolgáltatás

Nyílt tervpályázat

Építkezés, átalakítás előtt áll? Kérje ingyenes árajánlatunkat! Ajánlatkérés