Beépítési terv

Mi szabályozza?

Az adott település / kerület helyi építési szabályzata.

Az adott település / kerület által alkotott településképi rendelet.

Az adott település / kerület arculati kézikönyve javaslatokat fogalmaz meg a településkép fejlesztését célzó, helyes építészeti szemlélet kialakításához.

Mikor alkalmazzuk?

Koncepcióterv készítését megelőző előkészítő munkarész.

Tartalom (építészet)

Kötelező tartalmi elemként helyszínrajzot adunk, illetve a hatályos építés-ügyi rendeletek kivonatát készítjük el. Ennek ismeretében már meghatározható, hogy a telken belül hova, mekkora épület tervezhető.

Tervezés menete

Beépítési terv készítése során a pontos cím és helyrajzi szám ismeretében kigyűjtjük a helyi építési szabályzat ingatlanra vonatkozó előírásait.

Hova építhetünk?

A telek övezeti besorolása ismeretében a szabályzatból megállapítható, hogy milyen beépítési móddal építhető a telekre épület: pl. szabadonálló, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés…

Mekkora legyen?

A telekterület ismeretében kiszámítjuk a maximális beépíthetőséget, szintterületi mutató, zöldfelületi mutató mértékét. Ha meghatároztuk az építési helyet is (előírt elő, oldal, hátsókert mértékét, tudjuk, hogy van-e kötelező építési vonal stb.).

Milyen legyen?

A Megbízó elképzelésein felül a tervezőnek főépítészi iroda rendeleteit is fontos áttanulmányoznia. 2018. januárjától minden településnek, fővárosi kerületnek meg kell alkotnia a településképi rendeletét. A rendeletek az építési tevékenységgel érintett ingatlanok esztétikai megjelenését szabályozzák. Arculati kézikönyv is rendelkezésre áll, ami ábrák, példák bemutatásával ösztönöz a település jellemző arculati elemeinek alkalmazására.

Egyéb sajátosságok:

Fentieken felül fontos tudnunk, hogy az épület védett, kiemelt területen fekszik-e, van-e bármilyen sajátossága (pl. nyilvántartott régészeti lelőhely, hévíz nyerőhely, árvízveszélyes terület, vasúti védőtávolságon belül helyezkedik e el, csúszásveszélyes területen fekszik e… )

Építkezés, átalakítás előtt áll? Kérje ingyenes árajánlatunkat! Ajánlatkérés