Bejelentési terv

Mi szabályozza az egyszerű bejelentést?

A bejelentési tervet egyszerű bejelentés esetén a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara által összeállított szabályzat szerint készítjük el.

Mikor alkalmazzuk?

Saját használatra szánt lakóépület esetében, amennyiben az Építtető magánszemély, egyszerű bejelentést kell tennünk.

Tervezés menete

A tervezés megkezdése előtt tervezési szerződést kötünk, aminek mellékletét képezi a közösen átbeszélt tervezési program.

Meglévő lakóépület bővítése esetén helyszíni felméréssel kezdjük, valamint fotódokumentációt készítünk, ami alapján a felmérési tervdokumentáció összeállítható. Szerkezet feltárásokra, statikai szakvéleményre csak indokolt esetben van szükség (pl. emeletráépítés). Új épület esetében ez a lépés teljes egészében kimarad.

Egyszerű bejelentési terv készítése

Ezt követi a Megrendelői igények pontosítását szolgáló koncepcióterv összeállítása, majd egy átfogó egyeztetést követően az egyszerű bejelentési terv kidolgozása.

Miután a fenti dokumentáció elkészült, szakági tervezőink bekapcsolódnak a tervezési folyamatba:

Elkészül a tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági tervdokumentáció, majd a kész tervek alapján az árazatlan költségvetés kiírások.

Ha minden szükséges dokumentáció rendelkezésünkre áll, Megbízónk által megnyitott e-építési naplóba feltöltjük a PDFA formátumra átkonvertált tervlapokat, valamint a tervezési szerződéseket, és felelősségbiztosítási kötvényünket. A Megbízó megrendeli a napló készenlétbe helyezését. 15 nap elteltével megkezdhető az építkezés.

Az építési folyamat során kormányrendelet által előírtak szerint minimum 6 alkalommal kötelező tervezői művezetést tartanunk. Ennek javasolt időpontjait szerződésben előzetesen rögzítjük. A művezetési alkalmakról naplóbejegyzés készül. Az utolsó tervezői művezetés során rögzítjük, hogy minden a tervek szerint valósult-e meg, összefoglaljuk az esetleges eltéréseket, módosításokat.

A folyamat zárásaként, hatósági bizonyítvány megszerzése szükséges, ami igazolja, hogy az épület lakhatásra alkalmas, használatba vehető. Igény szerint ebben is tudunk segíteni, intézzük adminisztratív hátterét.

Bejelentési terv tartalma (építészet)

 • Műszaki leírás
 • Helyszínrajz M = 1:500
 • Kitűzési helyszínrajz M = 1:200
 • Utcakép M = 1:200
 • Alaprajzok összes eltérő szintről M = 1:100
 • Metszetek – 2 db M = 1:100
 • Homlokzati rajzok – 4 db M = 1:100
 • Homlokzati idomtervek (tervezett) M = 1:200
  • építménymagasság/épületmagasság számítás
 • Alaprajzi idomtervek (tervezett) M = 1:250
  • beépítettség számítás
  • szintterületi mutató számítás
  • zöldterületi mutató számítás
Építkezés, átalakítás előtt áll? Kérje ingyenes árajánlatunkat! Ajánlatkérés