Engedélyezési terv

Mi szabályozza?

Építési engedélyezési dokumentációt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint készítjük el.

Mikor alkalmazzuk?

312/2012. Kormányrendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt építési tevékenységek esetén szükséges építési engedély kérelmet benyújtani. Például abban az esetben, ha az Építtető beruházási céllal kíván Társasházat építeni, vagy nem lakóépületet (hétvégi házat, ipari, mezőgazdasági épületet) építene.

Tervezés menete

A tervezés megkezdése előtt tervezési szerződést kötünk, aminek mellékletét képezi a közösen átbeszélt tervezési program.

Meglévő lakóépület bővítése esetén helyszíni felméréssel kezdjük, valamint fotódokumentációt készítünk, ami alapján a felmérési tervdokumentáció összeállítható. Szerkezet feltárásokra, statikai szakvéleményre csak indokolt esetben van szükség (pl. emeletráépítés). Új épület esetében ez a lépés teljes egészében kimarad.

Ezt követi a Megrendelői igények pontosítását szolgáló koncepcióterv összeállítása, majd egy átfogó egyeztetést követően településképi véleményezési / tervtanácsi terv kidolgozása, amit bemutatunk az illetékes Főépítésznek, Tervtanácsnak.

A bemutatandó épület tömegének, anyaghasználatának környezetbe illését, esztétikai megjelenését viszgálják. Az építési engedély kérelem az illetékes Főépítész / tervtanács pozitív állásfoglalásának birtokában nyújtható be engedélyeztetésre bővített műszaki tartalommal.

A komplett tervdokumentációt ÉTDR rendszerre kell feltöltenünk, az engedélyezésig ezen a felületen keresztül tartjuk a kapcsolatot az építéshatósággal (meghatalmazás esetén).

Tartalom

 • Műszaki leírás
  • Építészeti műszaki leírás
  • Statikai műszaki leírás számításokkal
  • Épületgépészeti műszaki leírás
  • Épület energetikai számítás
  • Épületvillamossági műszaki leírás
 • Helyszínrajz (tervezett)  M = 1:500
 • Kitűzési helyszínrajz (tervezett) M = 1:200
 • Alaprajzok összes eltérő szintről – (tervezett) M = 1:100
 • Metszetek – 2 db (tervezett) M = 1:100
 • Homlokzati rajzok – 4 db (tervezett) M = 1:100
 • Utcakép (meglévő) M = 1:200
 • Utcakép (tervezett) M = 1:200
 • Homlokzati idomtervek (tervezett) M = 1:200
  • építménymagasság/épületmagasság számítás
 • Alaprajzi idomtervek (tervezett) M = 1:250
  • beépítettség számítás
  • szintterületi mutató számítás
  • zöldterületi mutató számítás
Építkezés, átalakítás előtt áll? Kérje ingyenes árajánlatunkat! Ajánlatkérés