Kiviteli terv

Mi szabályozza?

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara szabályzata a kiviteli tervek tartalmi és formai követelményeiről (Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlése 12/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy. határozatával fogadta el a szabályzatot, hatályos: 2017. május 26.-tól)ó

Mikor alkalmazzuk?

A Kormányrendelet alapján az alábbi esetekben szükséges kivitelezési dokumentációt készíttetni:

 • építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység esetén
 • építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység esetén is, amennyiben:
  • a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
  • az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
  • az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2,
  • a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
  • a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak,
  • 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell számolni,
  • a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A”,
  • az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak,
 • Építmény bontása esetén, amennyiben:
  • az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy
  • a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert
 • Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.

Tartalom:

A Kiviteli terv az építmény megvalósításához szükséges terv, műszaki leírás. Meghatározza a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek, termékek főbb jellemzőit, minőségi követelményeit. Információkat, teljesítménynyilatkozatokat és utasításokat tartalmazó dokumentum, ami alapján a tervezett építmény gazdaságosan megvalósítható.

A dokumentációnak minden esetben része:

 • Építészeti kivitelezési dokumentáció:
  • Alapterv
   • Építészeti műszaki leírás
   • Árazatlan költségvetés tételes mennyiségkiírás
   • Helyszínrajz M=1:500, M=1:200
   • Alaprajzok M=1:50
   • Metszetek M=1:50
   • Homlokzatok M=1:50
  • Kiegészítő terv (Tervező által javasolt esetben)
   • Helyiségjegyzék / vagy Helyiséglista
   • Nyílászáró konszignációk M=1:50, M=1:25, M=1:20
   • Kitűzési terv M=1:500
   • Felmérési terv M=1:50
   • Bontási/felmérési tervek M=1:100, M=1:50
   • Szintáthidalók(lépcsők, rámpák) terve M=1:50, M=1:25, M=1:20
   • Csomóponti tervek M=1:10, M=1:5, M=1:2
   • Fedélszék terv M=1:50
   • Tetőfedési terv M=1:50
   • Álmennyezeti tervek M=1:50, M=1:25, M=1:20
  • Különterv (Speciális esetben)
   • Helyiségkönyv
   • Egyéb konszignációk M=1:50, M=1:25, M=1:20
   • Burkolati tervek, falnézetek M=1:50, M=1:25, M=1:20
   • Egyéb részlettervek M=1:50, M=1:25, M=1:20
   • Nedvesség elleni védelem
   • Üvegszerkezetek tervei
   • Homlokzattechnikai tervek
   • Homlokzat tisztítási koncepció
   • Látványtervek, animációk
   • Generáltervezői munkarészek, tervezési/dokumentálási rendszerek
 • statikus kivitelezési dokumentáció
  • alapozási tervek M= 1:50
  • előregyártott szerkezetek tervei – szerkezettől függően M= 1:50
  • monolit vasbeton szerkezetek tervei vasalási tervvel – szerkezettől függően M= 1:50
  • lépcsők tervei M= 1:50
  • szerkezeti részletrajzok M=1:10, 1:5
  • vaskimutatások, anyagminőségek meghatározása stb.. szerkezettől függően
 • épületgépészeti kivitelezési dokumentáció
  • fűtési hálózat tervei M= 1:50
  • vízhálózat és szennyvízhálózat tervei M= 1:50
  • gázhálózat tervei M= 1:50
  • szellőzőhálózat tervei M= 1:50
  • hűtési rendszer tervei M= 1:50
 • épületvillamossági kivitelezési dokumentáció
  • belső világítás, dugalj- és kapcsolóhálózat tervei M= 1:50
  • gyengeáramú hálózatok nyomvonal tervei
  • (telefon, riasztó, IT hálózati rendszer, kaputelefon) M= 1:50
  • földelés és villámvédelem M=1:100
 • árazatlan tételes költségkiírás
  • minden tervezési szakágra kiterjesztve, az összes beépített anyagra és munkafolyamatra
 • munkabiztonsági és egészségvédelmi terv
  • a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű dokumentáció, kivitelező készíti
 • egyesített közmű (genplan) terv
  • a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek, kivitelező készíti
 • üzemeléstechnológiai terv
  • tervezési program szerint

Egyéb:

 • Belsőépítészeti kiviteli terv
 • Tájépítészeti kiviteli terv
  • ültetési terv M=1:50
  • burkolatok, támfalak tervei M=1:50
  • kapubehajtó, útcsatlakozás terve M=1:50
 • Tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció
 • Műemléki értéket jelentő épület, építmény kiviteli tervdokumentáció

Tervezés menete

Az építési engedélyezési terv, bontás esetén felmérési terv képezi a kiviteli terv alapját. Ezen tervek továbbfejlesztésével, a részletek kidolgozásával készül a kiviteli tervdokumentáció, a szakági tervezőkkel szorosan együttműködve.

Építkezés, átalakítás előtt áll? Kérje ingyenes árajánlatunkat! Ajánlatkérés