Költségvetés kiírás

Mi szabályozza?

Egyszerű bejelentés esetén a szükséges dokumentáció a a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara által összeállított szabályzat szerint készül, ennek része a tételes árazatlan költségvetés kiírás.

Kiviteli terv készítése esetén  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza a dokumentáció tartalmát.

Mikor alkalmazzuk?

Minden olyan esetben, amikor jogszabály előírja a szükségességét, illetve az alábbi esetekben:

  • kivitelezői ajánlatok összevetésére
  • banki hitel igénylésekor
  • tervezést követően a projekt bekerülési költségének becsléséhez

Tartalom

TERC, pdf, Excel formátumban készül.

A költségvetési kiírás tartalmazza a költségvetési tételek – szükség szerinti részletezettségű – szöveges meghatározását, mennyiségét és mértékegységét, valamint a tétel azonosítására szolgáló kódokat. Az azonosítás egyrészt a konkrét költségvetésen belül, másrészt a felhasznált normarendszerben (pl TERC ÉN) történik.

Tervezés menete 

A költségvetési kiírás készítése általában két lépésben történik:

  • a műszaki kiírás elkészítése,
  • a mennyiségek hozzárendelése a tételekhez 

A műszaki kiírás a műszaki tervek kiegészítéseként szövegesen meghatározza az elvégzendő építési munkákat, így különösen:

  • az adott munkafázisokat munkanem szerinti bontásban,
  • az anyagminőségeket,
  • a szükséges technológiai, gépesítési feltételeket,
  • a jellemző állapotokat

A költségvetés kiírás valamilyen elv szerint struktúrába szervezett nagyszámú tételből, és ezt a struktúrát megjelenítő összesítőkből, és főösszesítőből áll.

A mennyiségek meghatározása az elkészült engedélyezési vagy kiviteli terveken szereplő méretek alapján történik, a műszaki kiírásban meghatározott mennyiség egységek szerint (pl fm, m2, m3, t)

Építkezés, átalakítás előtt áll? Kérje ingyenes árajánlatunkat! Ajánlatkérés