Statika

Mi szabályozza?

Építési engedélyezési dokumentáció esetében a statikai műszaki leírás az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint készül.

Egyszerű bejelentés esetén a tartószerkezeti tervek a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara által összeállított szabályzat szerint készülnek.

A kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelményét, illetve, hogy mikor van szükség kiviteli tervre, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza.

Mikor alkalmazzuk?

Statikai terv leggyakrabban építési engedélyezési terv / egyszerű bejelentési terv / kiviteli tervdokumentáció részeként készül.

Tartószerkezeti szakvélemény készül adott problémakör elemzésekor, pl. fennmaradási engedélyezési dokumentációhoz a meglévő állapot elemző ismertetésére, vagy épp károsodott szerkezetek helyreállításának módját

Statikus feladata bontási engedélyezési tervhez bontástechnológiai leírás készítése.

Tartalom

Építési engedélyezési terv készítésekor a műszaki leírás tartószerkezeti tervfejezetében statikus tervező meghatározza a szabványok szerinti terheket. Ismerteti az épület tartószerkezeti rendszerét: a fesztávolságokat, teherhordó elemek kialakítását, betervezett anyagok minőség és teljesítmény követelményeit, igazolja azok megfelelőségét.

Építési engedély megszerzését követően a kivitelezés megkezdése előtt statikus tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal tartószerkezeti kiviteli tervet készít (többek között: alapozási terv, födémterv, fedélszék terv …)

Belső átalakítás esetén, ha nem szükséges építési engedélyt kérni (pl. belső tartószerkezeti falban nyílás bontás történik) az elkészített tartószerkezeti tervet (pl. új áthidaló terve) az építkezés megkezdése előtt e-naplóba szükséges feltölteni.

Egyszerű bejelentés esetén a tartószerkezeti kivitelezési dokumentáció az építész tervekkel együtt kerül feltöltésre az e-naplóba.

Tervezés menete

Statikus kollégánk munkarésze meglévő épület esetén általában feltárással kezdődik (meglévő szerkezetek pontos ismerete céljából pl. alapozás feltárása, födémszerkezet anyagának, teherhordási irányának vizsgálata, falszerkezetek anyagának megismerése).

Az építész koncepcióterv birtokában építész tervező és statikus konzultál a lehetséges megoldásokról, engedélyezési tervek, egyszerű bejelentés esetén Főépítész, Tervtanács jóváhagyását követően kezdődik a tartószerkezeti tervek rajzi munkarésze. A pontos igények ismeretében készül el a tervezett kivitelezéshez szükséges dokumentáció (pl. alapozási terv, födémterv, fedélszék terv…).

Építkezés, átalakítás előtt áll? Kérje ingyenes árajánlatunkat! Ajánlatkérés