Településképi véleményezés

Mi szabályozza?

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Az adott település / kerület által alkotott településképi rendelet.

Az adott település / kerület arculati kézikönyve javaslatokat fogalmaz meg a településkép fejlesztését célzó, helyes építészeti szemlélet kialakításához.

Mikor alkalmazzuk?

Településképi véleményezési tervet a Főépítészi irodák bírálják el építési engedélyezési eljárás lefolytatását megelőzően.

Tervezés menete

Településképi bejelentési tervet a Főépítészi irodákra szükséges benyújtani.  A tervdokumentáció bemutatja a tervezett / átalakítandó, felújítandó épület külső megjelenését. Az eljárás során a tervezett beavatkozást esztétikai szempontok szerint vizsgálják, ami elsősorban tömegformálást, anyag-, és színhasználatot véleményez.

Tartalom (építészet)

  • Műszaki leírás
  • Helyszínrajz M = 1:500
  • Utcakép M = 1:200
  • Homlokzati rajzok – 4 db M = 1:100
  • Megértéshez szükséges további rajzok
Építkezés, átalakítás előtt áll? Kérje ingyenes árajánlatunkat! Ajánlatkérés